Okręg 3 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Chrzanów

 • facebook
 • wattsup
Przejdź do treści
Kandydaci do Rady Miasta

okręg numer 3
Osiedla: Śródmieście, Stara Huta, Kąty, Rospontowa, Borowiec

RAFAŁ KOSOWSKI

  
RAFAŁ KOSOWSKI
53 lata, mieszkaniec Chrzanowa, prawnik, przedsiębiorca, studia podyplomowe z zakresu nieruchomości oraz integracji europejskiej. Od 25 lat działa w samorządzie –  najpierw jako sekretarz miasta, później jako radny gminny, powiatowy oraz województwa małopolskiego. Jest wiceprezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Prywatnie mąż i ojciec. W wolnych chwilach gra na gitarze, chodzi po górach. Lubi muzykę rockową i kuchnię włoską.


  
  
Gmina Chrzanów potrzebuje zmian -  dobrego gospodarza i skutecznych radnych, którzy zadbają, by stała się wygodna do życia, przyjazna i nowoczesna.  
Opracowaliśmy program wspierający mieszkańców (rodziny, seniorów, osoby z niepełnosprawnością, organizacje pozarządowe) i zapobiegający wyludnianiu się gminy. Trzeba stworzyć takie warunki życia, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali na stałe do większych miast i za granicę. Potrzebne są mieszkania, dobra służba zdrowia, edukacja, miejsca do odpoczynku i rekreacji.  To da się zrobić!  
Trzeba tylko umiejętnie zarządzać   gminą, pozyskiwać środki zewnętrzne,  podejmować odważne, perspektywiczne decyzje i być otwartym na ludzi. I to właśnie chcę Państwu zaoferować. Mam 25-letnie doświadczenie w samorządzie i kierowaniu firmami. Uczestniczyłem w realizacji dużych projektów ogólnopolskich. Nie boję się wyzwań.  
Proszę Państwa o poparcie w wyborach na Burmistrza Chrzanowa oraz o zagłosowanie na naszych kandydatów na radnych. Razem możemy więcej.  
Gmina Chrzanów zasługuje na więcej.  
JOLANTA PIECUCH
  
  
Jolanta Piecuch
Lat 60, od urodzenia związana z Chrzanowem. Mieszka na osiedlu Kościelec. Mężatka, mama trójki dzieci.  
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych: Studium Pedagogicznego na AGH w Krakowie, Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. uzyskała licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.  
Wieloletni pracownik samorządowy, w tym dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach. W latach 2016–2018 zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa ds. gospodarczych. Aktywnie uczestnicząca w m.in. w pozyskiwaniu środków z tytułu prowadzonych przez gminę przedsięwzięć energooszczędnych, tzw. białych certyfikatów, rozwoju infrastruktury rowerowej oraz rewitalizacji Parku w Kościelcu.  

Wolne chwile poświęca rodzinie, przyjaciołom i aktywnym formom spędzania czasu, najczęściej na wycieczce pieszej lub rowerowej. Kocha zwierzęta. W trudnych chwilach dąży do celu „małymi krokami”.
  
Szanowni Państwo,  
Chrzanów to moje miasto rodzinne, dlatego tak bardzo zależy mi na jego wszechstronnym rozwoju. Jestem zwolenniczką współpracy ponad podziałami i wsłuchiwania się w potrzeby wszystkich środowisk. Lubię ludzi, działam społecznie, bo każdy człowiek jest ważny i każda inicjatywa zasługuje na uwagę.
Chciałabym wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, pomysły i zrobić coś dobrego dla całej naszej społeczności.  
- Szczególnie ważna dla mnie jest dbałość o środowisko, jestem przeciwna budowie spalarni w obecnie planowanej lokalizacji i technologii.
URSZULA GODYŃ

Urszula Lidia Godyń
Lat 46, od urodzenia mieszkanka Chrzanowa, najpierw osiedla Młodości, aktualnie osiedla Kościelec. Mężatka, mama dwóch córek.
Z wykształcenia geodeta, absolwentka Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie kierunek administracja publiczna i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunek zarządzanie.
Od 20 lat pracownik administracji samorządowej, w tym przez 16 lat Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, od 4 lat PODGiK Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
Szanowni Państwo,
pracę zawodową, w której od wielu lat spotykam mieszkańców Chrzanowa, zawsze wykonywałam sumiennie i bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą. Zasada, jaką się kieruję to ŁĄCZYĆ A NIE DZIELIĆ. Ważne jest dla mnie budowanie przyjaznych relacji, jasna i otwarta komunikacja oraz skuteczność w działaniu. Zawsze szukam tego, co wspólne i na czym możemy budować porozumienie, a w konsekwencji osiągać zamierzony cel.
Osobiście dotykają mnie problemy naszego miasta, w tym wymagających remontów dróg, braku oświetlenia przejść dla pieszych, czy też złego stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 8, w której jako Skarbnik Rady Rodziców pracowałam na rzecz szkoły i jej uczniów. Tak jak i Państwo dostrzegam niewystarczający poziom utrzymania czystości i porządku na terenie Chrzanowa, oddziaływanie składowiska odpadów czy budzącą niepokój kwestie lokalizacji spalarni.
Wiem, że dotychczasowe doświadczenie pracy w administracji samorządowej oraz wspólnie wypracowane rozwiązania będą przynosiły oczekiwane rezultaty dla mieszkańców Chrzanowa. Proszę o poparcie i oddanie na mnie głosu w wyborach samorządowych.
   Urszula Godyń

TOMASZ BROŻEK
 
Tomasz Brożek
Mam 46 lat, mieszkam w Chrzanowie, od 1993 roku na osiedlu Kościelec. Z Chrzanowa pochodzi też moja żona Dominika, tutaj mieszkamy, tu wychowujemy nasze dzieci, tutaj również prowadzimy wspólnie działalność gospodarczą i społeczną. Ukończyłem Technikum w Fabloku, a następnie studia magisterskie na wydziale Zarządzania. Po studiach pracowałem w IBM Polska przy wdrożeniach systemów informatycznych, przeszkoliłem setki pracowników, poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, zdobyłem cenne doświadczenia. Od 20 lat jestem przedsiębiorcą “na własnym garnuszku”.

  
  
Od 2010 roku jestem członkiem Zarządu Towarzystwa Wędkarskiego Kościelec , a od 2012 roku pełnię funkcję Prezesa. To bardzo ciekawe doświadczenie i nauka pokory, dialogu, współpracy, budowy wzajemnie korzystnych relacji. Praca społeczna nauczyła mnie zupełnie innego spojrzenia. W Towarzystwie wytyczamy sobie cele, które wspólnie realizujemy, sukcesem nie jest osobista korzyść tylko satysfakcja. Wspólnie z przyjaciółmi organizujemy dla Was różne aktywności i wydarzenia, dbamy by to miejsce służyło mieszkańcom, nie tylko do wędkowania, ale do spacerów, rekreacji, wypoczynku i rozrywki. Stąd pomysł na “Pieczone na Polu”, które organizujemy dla Was wspólnie ze Stowarzyszeniem Chrzanów Miasto dla Mieszkańców.  To fantastyczne pole do zdobywania kolejnych doświadczeń i poznawania nowych ludzi, podobnie jak organizacja chrzanowskich Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak się buduje relacje, zaufanie i integruje społeczeństwo. W 2014 roku kandydowałem do Rady Miasta z własnego komitetu wyborczego, nie zdobyłem mandatu, jednak uzyskane poparcie dało wiarę w to, że to co robimy ma sens, jest słuszne i potrzebne. Dlatego też w 2018 roku zdecydowałem się na kolejny start, tym razem skuteczny. Zostałem Przewodniczącym klubu radnych burmistrza, miałem “związane ręce.” To był trudny czas. Niczego bym nie zrealizował w ten sposób, byłbym wyłącznie obserwatorem poczynań burmistrza, a nie Radnym. Odszedłem z klubu pozostając do końca kadencji niezrzeszonym i niezależnym. Kolejna nauka dla mnie, ale również pozostałych samorządowców. Dzięki temu, co zrobiłem udało się zrealizować wiele postulatów, z którymi szedłem do wyborów LISTA TUTAJ.

Wybory to opowieść o przyszłości i planach do zrealizowania, a nie chwalenie się tym, co za nami - to widać i każdy potrafi ocenić. Na liście moich priorytetów jest kilka spraw:
 • ostateczne rozwiązanie sprawy planowanej spalarni odpadów, czyli kategoryczny sprzeciw wobec inwestycji przy ul. Pogorskiej. Nie można ponad 5 tysięcy głosów sprzeciwu lokalnej społeczności wyrzucić do kosza na śmieci!
 • podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia i rewitalizacji zabudowy przy Parku Pałacowym w Kościelcu,
 • zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kościelnej na Osiedlu Południe,
 • remont ulicy Krótkiej i generalna poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu wraz z sukcesywną wymianą i instalacją nowych, ekologicznych i energooszczędnych źródeł światła,
 • wykonanie odwodnienia i kanalizacji na osiedlu za Szpitalem,
 • oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Topolowej,
 • prawdziwy budżet obywatelski, zwiększenie puli środków, adekwatna wartość zadań, odrębna kategoria na zadania miękkie (warsztaty, szkolenia, wydarzenia…) umożliwienie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej nowe przystanki i dalszy rozwój sieci połączeń, w tym nowe linie obsługujące osiedle Kąty oraz komunikujące przychodnie, szpital i centrum,
 • zagospodarowanie doliny potoku Chechło na potrzeby rekreacji i wypoczynku,
 • racjonalna i odpowiedzialna gospodarka wodna - mała retencja, retencja krajobrazowa, zagospodarowanie wód opadowych oraz podjęcie prac w kierunku renaturyzacji potoku Chechło oraz współpraca z sąsiednimi gminami w celu budowy spójnej infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej.

Jak widzicie Państwo jest tego wiele. Z pewnością nie wszystkie z tych zagadnień uda się zrealizować, jednak znacie mnie na tyle, że macie pewność, że żadnej z tych spraw nie odłożę na półkę i nie powiem “kampania się skończyła, teraz trzeba rządzić”.

Nie wiem, jak ja to wszystko łączę, ale wygląda na to, że potrafię łączyć ;-)

ANNA BACZKOWSKA - DOBRANOWSKA
  
Anna Baczkowska-Dobranowska
Uczę  przedmiotów zawodowych, logistycznych i transportowych w okolicznych szkołach.  Jako doradca w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych /ADR/ wykładam na kursach dla kierowców przewożących  towary niebezpieczne oraz doradzam firmom transportowym.  Bliska jest mi tematyka związana z ochroną środowiska, w szczególności gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi.
  
  
Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie o kierunku Biologia. Ukończyłam liczne studia podyplomowe z zakresu:  transportu, ochrony środowiska, bhp, jakości, gospodarki odpadami i inne. Ciągle się doskonalę, by móc dzielić się wiedzą z innymi i pomagać poruszać się w gąszczu zmieniających się przepisów i wymagań. Prywatnie lubię  wycieczki  po Polsce, spacery w ciszy po lesie i obserwowanie przyrody.
Dostrzegam problemy związane z utrzymaniem porządku i estetyki  miasta, bo rzutują na wizerunek Chrzanowa. Krzywe chodniki, dziurawe ulice. Wciąż za mało jest  miejsc parkingowych, rosną koszty gospodarki odpadami. Są to wyzwania na najbliższe lata.
Tylko wspólnie możemy się z nimi zmierzyć  dla dobra  naszej gminy.
Proszę Państwa o głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia br.  

EUGENIUSZ BOROWY
  
Eugeniusz Borowy
Emerytowany górnik. Od ponad 40 lat mieszka w Chrzanowie. Od dwóch lat jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie. Ogromny pasjonat sportu. Jako bokser Viktorii Jaworzno odniósł wiele sukcesów – stoczył ponad 136 walk. Od lat pracuje na rzecz mieszkańców naszej gminy. Zna bardzo dobrze problemy osiedla Młodości, dlatego kandyduje na radnego.
KATARZYNA DOMINIK

Katarzyna Dominik (z domu Trębacz)
Lat 39, urodzona w Chrzanowie, mieszkanka os. Młodości. Żona, mama dwójki dzieci - Franciszka (10 lat) i Tymona (6 lat). Przedsiębiorca - prowadzi własną działalność zajmującą się florystyką. Członek Rady Osiedla Młodości - w zarządzie pełni funkcję sekretarza.
Wykształcenie:
- magisterskie studia dzienne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo ze specjalizacją edytorstwo i działalność wydawnicza.
- studia podyplomowe na kierunku menadżer ekonomii społecznej.
- technik farmacji- ukończenie szkoły policealnej.

Hobby i zainteresowania:
Florystyka, dekoratorstwo, kwiaciarstwo, produkcja i pielęgnacja roślin.

Praca społeczna:
Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w ramach prac Rady Osiedla Młodości. Reprezentowanie mieszkańców podczas comiesięcznych spotkań Rady. Dbanie o dobro wspólnoty mieszkańców Chrzanowa głównie Osiedla Młodości.
W prace społeczne zaangażowana od dawna, m.in. współpraca z fundacją Energetyk.
Z racji wykonywanego zawodu, aktywnie udziela się w działalności przyparafialnej przy Parafii Św. Rodziny w Chrzanowie, gdzie zajmuje się od kilku lat cotygodniową dekoracją Kościoła i przygotowywaniem dekoracji okolicznościowych wraz ze wspólnotą parafialną.

Szanowni Państwo,  
Pomimo zdobytego wykształcenia pracuję  w zawodzie związanym bezpośrednio z moimi zainteresowaniami i pasjami, dzięki temu kocham to, co robię. Najważniejsze wartości, jakimi kieruję się w życiu to: dom, rodzina, realizacja swoich pasji, a także dbanie o dobro wspólnoty mieszkańców Chrzanowa, głównie osiedla Młodości. Dobrze znam nasze lokalne problemy, dlatego jako radna chciałabym pomóc w ich rozwiązaniu.   
Proszę Państwa o głos w wyborach 7 kwietnia br.  Wróć do spisu treści