Okręg 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Chrzanów

  • facebook
  • wattsup
Przejdź do treści
Kandydaci do Rady Miasta

okręg numer 2
Osiedla: Śródmieście, Stara Huta, Kąty, Rospontowa, Borowiec

ILONA ZIELIŃSKA

Ilona Elżbieta Zielińska
Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie, romanistka, trenerka szkoleń, metodyk edukacji zdalnej, przewodniczka. Radna Rady Miejskiej w latach 2010-2014. Od 1986 r. mieszka na osiedlu Niepodległości, a wcześniej związana była z osiedlem Północ.  

Szanowni Państwo,  
Kandyduję do Rady Miejskiej w Chrzanowie, ponieważ znam problemy i potrzeby mieszkańców naszego miasta. Swoją pracą codzienną oraz pracą z młodzieżą, pokazuję, że ważna jest dla mnie poprawa warunków życia mieszkańców.


Moje priorytety to:

Infrastruktura - promowanie ekomobilności, w szczególności promocja ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji miejskiej, ale także tworzenie miejsc parkingowych i przystanków autobusowych.

Edukacja - kształtowanie umiejętności współpracy i stworzenie programów rozwijania zainteresowań w szkołach, ale także taka organizacja opieki nad dziećmi, aby mogli z niej korzystać również rodzice pracujący poza Chrzanowem.

Zdrowie psychiczne - to potrzeba dostosowania wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, jak również wzmocnienie integracji międzypokoleniowej i zapewnienie warunków do integracji wewnątrzpokoleniowej seniorów.

Uprzejmie Państwa proszę o głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia br.
WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ.
URSZULA ŻYŁA
  
Urszula Żyła
Urodziłam się w Chrzanowie, a moje miejsce zamieszkania związane jest z osiedlem Północ, a także przez pewien okres z osiedlem Niepodległości. Od roku przebywam na emeryturze.
Jestem absolwentką wydziału pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra nauczania początkowego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Zarządzania oświatą, Informatyki w szkole i Technologii informatycznej. Jako instruktor ZHP zdobyłam wiedzę i doświadczenie w pracy na rzecz dzieci i młodzieży, ucząc się odpowiedzialności i dobrej organizacji. Praca z młodzieżą ukierunkowała mnie na wybór zawodu.
Pracowałam:
  • jako nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym Nr 7, w Szkole Podstawowej Nr 1 i 10 w Chrzanowie oraz w Społecznym College Biznesu i Języków Obcych w Chrzanowie.
  • jako doradca metodyczny dla nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach,
  • jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  • pełniłam funkcję zastępcy dyrektora w Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie,
  • pełniłam funkcję dyrektora Żłobka Miejskiego w Chrzanowie.
Ostatnie lata pracy zawodowej to Żłobek Miejski w Chrzanowie, który w czasie mojego zarządzania przeszedł dwa duże i gruntowne remonty. Służyły one poprawie zarówno warunków pobytu dzieci, jak i warunków pracy pracowników. Przede wszystkim jednak poprawiły bezpieczeństwo przebywających w nim osób. Pozyskałam środki unijne na rzecz programu „Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”.
   
Gdy obejmowałam stanowisko dyrektora w żłobku były 54 miejsca dla dzieci. Podejmowane przeze mnie działania na rzecz modernizacji budynku pozwoliły rozszerzyć liczbę miejsc dla dzieci do 80. W czasie zarządzania placówką przyświecało mi motto: Każde dziecko w Żłobku jest szczęśliwe, a Rodzic jest zadowolony z opieki żłobkowej.
W pracy radnej zamierzam wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców i pracować na rzecz poprawy potrzeb dzieci i młodzieży, nie zapominając o potrzebach seniorów. Będę starać się, by rozwój szkół i przedszkoli odbywał się zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska.  
Dobra inwestycja to inwestycja w nasze dzieci, począwszy od okresu żłobkowego przez etap przedszkolny do etapu szkolnego i w okresie wkraczania w dorosłe życie.
W życiu cenię sobie szczególnie profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność i zespołowe działanie. Ważna jest dla mnie uczciwość i życzliwość do drugiego człowieka.
Nie boję się nowych wyzwań. Znam pracę w samorządzie gminnym.

Szanowni Państwo,
Każdy człowiek jest dla mnie ważny, a każda inicjatywa zasługuje na uwagę.
Proszę o Wasz głos w niedzielę 7 kwietnia  br.
PIOTR KLAMANN

Piotr Klamann
Szanowni Państwo,
od 20 lat mieszkam w Chrzanowie. Mam 43 lata i razem z żoną Agnieszką, córką Małgosią i synem Mikołajem tworzymy zwykłą, polską rodzinę.
Uważam, że ostatnia kadencja została zmarnowana, a w naszej gminie jest wiele spraw do rozwiązania. Chciałbym się nimi zająć jako radny.

  
Chrzanów nie wykorzystuje potencjału miasta znajdującego się przy autostradzie, między dwoma wielkimi metropoliami. Niższe ceny mieszkań, spokój małej miejscowości powinny przyciągać tutaj młode rodziny, które - pracując w Katowicach lub Krakowie - mogłyby posyłać swoje dzieci do bezpiecznych przedszkoli i szkół w gminie Chrzanów, korzystać z tutejszych sklepów i zostawiać wpływy ze swoich podatków. Tak się jednak nie dzieje. Czas to zmienić.
Jako zwykły mieszkaniec walczyłem ze związkiem komunalnym o zmianę podejścia do ludzi i obniżenie stawek za wywóz odpadów. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest WYJŚCIE ze ZMGK i samodzielna gospodarka odpadami przez Chrzanów, dlatego będę wnioskował o referendum w tej sprawie.
Będę walczył o BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, by zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego.
Chciałbym, by szybciej remontowano chodniki i drogi. Należy zmodernizować m.in. ul. Podwale, by upłynnić ruch na tej powiatowej drodze.
Chrzanów potrzebuje nowych mieszkańców, dlatego gmina powinna rozpocząć skup działek i wybudować DUŻE OSIEDLE MIESZKANIOWE, które na najbliższe 20-30 lat rozwiąże problem wysokich cen najmu.
Będę postulował, by na budżet obywatelski przeznaczać znacznie więcej środków niż dotychczas. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, na co należy wydawać pieniądze i to oni powinni o tym decydować.
Chrzanów potrzebuje radykalnych zmian. Inaczej będzie postępować dalsza degeneracja naszego miasta i gminy.
Proszę Państwa o głos, ponieważ chciałbym zobaczyć rzeczywiste zmiany w naszej gminie.
ELŻBIETA HARDZINA
  
Elżbieta Hardzina
Jestem nauczycielką wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 10 w Chrzanowie, wieloletnią wychowawczynią oraz trenerką dzieci i młodzieży w piłce ręcznej. Uwielbiam każdy sport, a w szczególności gry zespołowe i narciarstwo. Przed laty byłam zawodniczką w MKS Chrzanów i zespołach ekstraklasowych. Prywatnie jestem mamą dwóch dorosłych synów - również zawodników I ligowego zespołu Unimeal  Recycling MTS Chrzanów.  Jestem doskonale zorganizowana, z łatwością nawiązuję  kontakty międzyludzkie, potrafię słuchać ludzi.  

  
  
Szanowni Państwo,
Jako radna chciałabym zająć się dziedzinami, na których znam się najlepiej: sportem, rekreacją i edukacją.
Uważam, że w naszej gminie trzeba:
- realizować aktywne formy pomocy społecznej,
- wspierać aktywność seniorów i młodzieży,
- popierać wszelkie projekty służące poprawie infrastruktury sportowej m.in. przez budowę nowej, pełnowymiarowej hali sportowej na miarę miasta powiatowego,
- utworzyć wypożyczalnię rowerów, w związku z budową Chechłostrady,
-  doposażać i unowocześnić narzędzia edukacyjne w szkołach i w przedszkolach,
- przeciwstawiać się „betonowaniu” naszego miasta,
- poprawić bezpieczeństwo i estetykę osiedli.

Bardzo proszę Państwa o głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia br.  

ERNEST CIEPAŁOWICZ
  

Ernest Ciepałowicz
Lat 29, absolwent Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie w kierunku opiekun medyczny. Od ponad 10 lat związany z gminą Chrzanów, członek Rady Osiedla Śródmieście. Uczestnik, organizator i współorganizator akcji charytatywnych w Chrzanowie. Nigdy nie odmawia pomocy i wsparcia. Znają go sąsiedzi, ludzie starsi i schorowani wiedząc, że zawsze można na niego liczyć. Widzi potrzeby innych, chociaż czasem czuje się bezsilny. Będąc radnym będzie poszukiwał skutecznych rozwiązań.
  
Jako radny chciałbym zająć się następującymi sprawami:
- Niech stare osiedle zabłyśnie nowym lookiem i niech stanie się prawdziwym sercem miasta, tętniącym życiem i radością.
- Chciałbym, aby niepełnosprawność nie była kłopotliwym tematem ani innością, aby każdy miał możliwość wyjścia z domu i uczestniczenia w życiu miasta.  
- Marzę o tym, aby komunikacja miejska zawiozła nas w każdy piękny zakątek naszego miasta.
- Będę za mądrymi, innowacyjnymi i kreatywnymi projektami, które pomogą w rozwoju gminy i zatrzymaniu w nim mieszkańców.  
Uprzejmie Państwa proszę o głos w wyborach 7 kwietnia br.  

Chrzanów moim wyborem – potrzebne są w nim zmiany na lepsze.

IWONA WAŁOWICZ
  
  
Iwona Wałowicz
Jako mieszkanka Chrzanowa jestem od ponad 50 lat związana z osiedlem Północ. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie i studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowałam w Szkołach Podstawowych nr 7 oraz nr 10,  w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie oraz w przedszkolu. Obecnie przebywam na emeryturze.
Byłam współzałożycielką Stowarzyszenia Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie a także prezesem tegoż stowarzyszenia. Jako radna chciałabym zająć się problemami seniorów, ich aktywnością i bezpieczeństwem.

Proszę Państwa o głos w wyborach 7 kwietnia br.
BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR
TADEUSZ DATA
  

Tadeusz Data
Mieszkam w Chrzanowie od 50 lat. Jestem kierowcą zawodowym.
Zajmuję się zwykłymi ludzkimi sprawami. Nie będę obiecywał rzeczy nierealnych. Chcę  zrobić to, na czym się znam. Moje cele do realizacji:
- Poprawa komunikacji publicznej, przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami.  
- Bezpieczna droga dziecka do szkoły.
- Naprawa i budowa chodników i dróg w naszym mieście.
- Bezwzględna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Wróć do spisu treści